Bơm Tăng Áp Hitachi WT-P250GX2

7,000,000  6,900,000