Bơm Tăng Áp Hitachi WT-P200GX2

6,350,000  6,000,000