Bơm Tăng Áp Hitachi WT-P250GX2

7,000,000 6,900,000