Bơm Tăng Áp Hitachi WT-P200GX2

6,350,000 6,000,000