Hiển thị một kết quả duy nhất

1,530,000
1,000,000
1,090,000
1,750,000
1,650,000
1,300,000
1,100,000
1,540,000